TUNGE ØVRE ØJENLÅG

Hvem kan blive opereret på det offentlig?

Tunge øvre øjenlåg.
 
Tunge øvre øjenlåg (dermatochalasis), er en tilstand hvor huden , med alderen oftest bliver slappere og dermed giver anledning til at der dannes en hudfold på øvre øjenlåg.
 
Syndhedstyrelsen har  i 2012 angivet nye retningslinjer for operation af tunge øvre øjenlåg.
Se vejledningen her: Klik her
 
Der skelnes mellem funktionel og kosmetisk indikation. Hvis man udelukkende har kosmetiske gener, betales operationen ikke af det offentlige, og er generne overvejende funktionelle, dækker det offentlige udgiften til operationen.
 
Kriterier for sondring mellem funktionel og kosmetisk indikation:
1.
Afstandskriterie
Hvis afstanden mellem øvre øjenlågsrand / nedhængende overskudshud på øvre øjenlåg og pupillens centrum er mindre end eller lig med 3 mm, når patientens hoved er i normal-anatomisk position med afslappet ansigts- og pandemuskulatur, og med patientens blik rettet lige frem mod undersøger / kamera, må det antages, at der foreligger betydende synsfeltindskrænkning opadtil , og der er dermed behov for yderligere udredning ved specialet oftalmologi eller plastikkirurgi med henblik på mulighed for kirurgisk behandling.
  
2.
Symptomkriterie  
 
For at indikationen kan godkendes som funktionel skal patienten desuden have to eller flere af disse symptomer:

  • Indskrænkning af synsfeltet
  • Kompenserende, reflektorisk udløst bagoverbøjning af hovedet
  • Udtalt tyngdefornemmelse af øjenlåg
  • Hovedpine pga. konstant rynkning af panden for at løfte huden på øvre øjenlåg.
  • Irritation, kløe mm. som følge af hudforandringer i hudfolden

 
Begge kriterier skal være opfyldt for, at der er tale om en funktionel indikation. Såfremt enten afstands- eller symptomkriterie ikke er opfyldt, betragtes tilstanden som et kosmetisk problem.