SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYN MED PRIVATE KLINIKKER


Hvert 3.år skal alle speciallægeklinikker og private klinikker/sygehuse have besøg af embedslægen, der på vegne af sundhedsstyrelsen gennemgår klinikken.
 
Klinikken blev på alle målepunkter godkendt.
 
Rapporten for senste besøg kan læses her. Klik på dette link.