Hvis du har feber og føler dig syg, skal du ikke møde op, men ring til os i stedet.

Er du i tvivl om du skal møde , så ring til os 7593 0345

Ris og ros 

Giv din mening til kende (med googlekonto) Klik Her  eller 

Benyt trustpilot : Klik her 

 

DIABETES (SUKKERSYGE)

For at opdage evt. komplikationer til diabetes, råder sundhedstyrrelsen til at personer i Danmark regelmæssigt bliver kontrolleret bl.a. med screening for øjenkomplikationer.
 
Man kan ikke selv mærke, om man er ved at udvikle disse komplikationer, før det næsten er for sent. Derfor er screening vigtig.
 
Nye diabetes patienter: (ikke tidligere undersøgt i denne klinik)
 
Mit personale vil modtage dig , dryppe dine øjne med pupiludvidende dråber, der skal virke min. 15 minutter.
Ved forundersøgelsen, foretaget af klinikpersonalet, vil følgende blive målt:

  • Dine afstandsbrillers styrke ( hvis du har nogen)
  • Din synsevne med briller på, hvis du bruger briller.
  • Øjets indre tryk måles med et lille luftpust på begge øjne , ét ad gangen
  • Øjet indre bagvæg, nethinden, fotograferes i forskellige blikretninger igennem pupillen. Du ser et blitzglimt.

Når de indledende apparatmålinger er overstået, tager du igen plads i venteværelset og bliver siden kaldt ind til øjenlægen, som vil forklare dig resultaterne af fotograferingen og vise dig billederne.
Øjenlæge ser på øjnene i spaltelampen, øjenmikroskopet og vurdere den generelle helbredstilstand af øjnene.
 
Besøget afsluttes med at du får en ny tid til næste diabetes screening i klinikken og din behandlende diabetes læge (enten sygehus ambulatorium og/eller praktiserende almen læge) får et elektronisk lægebrev om din diabetes øjenscreening.
 
Diabetes patienter, der går i klinkken:
 
Når 1. undersøgelse er foretaget, vil kommende undersøgelser for diabtes screening alene ved hjælp af klinikpersonalet som beskrevet ovenfor.
 
Øjenlægen kontrollerer og vurdererer billederne der tages. Det er øjenlægens ansvar  lægefagligt at stå for beskrivelsen af billederne, selvom de tages af klinikpersonalet.
Diabetesscreenings patienter, der er øjenraske indtil det modsatte er bevist, møder altså ikke rutinemæssigt øjenlægen.
 
Skulle en diabetespatient opleve et syns- eller øjenproblem, vil vi håndtere dette på lige vilkår med andre patienter, og sørge for at personen bliver undersøgt af øjenlægen.
 
Interval:
 
Nye retningslinjer pr. 1. okt. 2018 betyder at personer med lav risiko(*) for udvikling af komplikationer, kan screenes med intervaller op til 2 år.

(*) Lav risiko = Velreguleret diabetes defineres ud fra de mest betydende parametre: HbA1c ≤ 53 mmol/mol (7,0%) og blodtryk < 130/80 mmHg.

Husk derfor at oplyse personalet om din seneste HbA1c måling(sladre blodsukker) samt senste blodtryks måling.


 
Komplikationer:
 
Skulle behov for behandling af øjenkomplikationer opstå, henvises patienten til øjenafdeling på sygehuset i enten Vejle eller Odense