CORONA INFORMATION


Patienter med luftvejssymptomer,
 skal ikke behandles i speciallægepraksis, men rådes til holde sig hjemme
indtil de er symptomfri eller til ved behov at kontakte egen læge/lægevagt/1813 for
at få vurderet behovet for evt. behandling/indlæggelse.

Patienten skal altid informeres om at tage kontakt til egen læge, såfremt der opstår forværring,
manglende bedring af tilstanden eller der tilkommer generel påvirkning af almen tilstand.
Da patienter med luftvejssymptomer ikke skal forefindes i speciallægepraksis,
skal regionerne ikke distribuere værnemidler til speciallægepraksis uanset speciale.

 

Sundhedsstyrelsen har d 8. april meddelt at almen praksis og speciallæge praksis åbner normalt igen tirsdag d 14/4