SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYN MED PRIVATE KLINIKKER

Hvert 3.år skal alle speciallægeklinikker og private klinikker/sygehuse akkrediteres ef den Danske Kvalitetsmodel
 
Klinikken blev på alle målepunkter godkendt.
 
Rapporten for senste besøg kan læses her. Klik på dette link.

Akkrediteringscertifikatet kan ses HER